پکیج های اقتصادی

انواع پکیج اقتصادی

نمایش: 16 32 همه

  • پک دوربین مدار بسته داهوا 1000×2

    تماس بگیرید

    [icon icon_theme="FontAwesome:check-square" icon_size="22" color="#a12418" icon_type="theme-icon" circle="no" ] انجام تنظیمات دستگاه به درخواست خریدار [icon icon_theme="FontAwesome:crop" icon_size="22" color="#a12418" icon_type="theme-icon" circle="no" ] برش کابل…

    در انبار موجود نیست
  • پک دوربین مدار بسته داهوا DAHUA 1000S4

    تماس بگیرید

    [icon icon_theme="FontAwesome:check-square" icon_size="22" color="#a12418" icon_type="theme-icon" circle="no" ] انجام تنظیمات دستگاه به درخواست خریدار [icon icon_theme="FontAwesome:crop" icon_size="22" color="#a12418" icon_type="theme-icon" circle="no" ] برش کابل…

    در انبار موجود نیست
  • پک دوربین مدار بسته داهوا DAHUA 1220SP4

    تماس بگیرید

    [icon icon_theme="FontAwesome:check-square" icon_size="22" color="#a12418" icon_type="theme-icon" circle="no" ] انجام تنظیمات دستگاه به درخواست خریدار [icon icon_theme="FontAwesome:crop" icon_size="22" color="#a12418" icon_type="theme-icon" circle="no" ] برش کابل…

  • پک دوربین مداربسته داهوا 1000×1

    تماس بگیرید

    [icon icon_theme="FontAwesome:check-square" icon_size="18" color="#a12418" icon_type="theme-icon" circle="no" ] انجام تنظیمات دستگاه به درخواست خریدار [icon icon_theme="FontAwesome:crop" icon_size="18" color="#a12418" icon_type="theme-icon" circle="no" ] برش کابل…

    در انبار موجود نیست
  • پک دوربین مداربسته داهوا DAHUA 1200BP4

    تماس بگیرید

    [icon icon_theme="FontAwesome:check-square" icon_size="22" color="#a12418" icon_type="theme-icon" circle="no" ] انجام تنظیمات دستگاه به درخواست خریدار [icon icon_theme="FontAwesome:crop" icon_size="22" color="#a12418" icon_type="theme-icon" circle="no" ] برش کابل…

  • پک دوربین مداربسته داهوا DAHUA 1200ema4

    تماس بگیرید

    [icon icon_theme="FontAwesome:check-square" icon_size="22" color="#a12418" icon_type="theme-icon" circle="no" ] انجام تنظیمات دستگاه به درخواست خریدار [icon icon_theme="FontAwesome:crop" icon_size="22" color="#a12418" icon_type="theme-icon" circle="no" ] برش کابل…