وبسایت cctv-ip.ir بهترین مشاور شما در خرید سیستم های امنیتی و اتوماسیون های اداری و صنعتی

cctv telegram channle

چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1395 12:55

لیست قیمت دوربین داهوا

این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)

لیست قیمت داهوا

داهوا - مدل

سیستم

 قیمت (ریال)

تاریخ

دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا IPC-HDBW2320RP-VFS

Dahua

4,600,000

 مهر 1395

دستگاه دی وی آر داهوا HCVR4108HS-S3

Dahua

4,080,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته داهوا IPC-HDBW4421EP-AS-0360B

Dahua

5,000,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا IPC-HDBW2200RP-Z

Dahua

7,500,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته دام داهوا IPC-HDBW1320EP-0360B

Dahua

3,800,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا IPC-HDBW2320RP-ZS

Dahua

6,700,000

 مهر 1395

دستگاه دی وی آر داهوا HCVR4216A-S3

Dahua

8,970,000

 مهر 1395

دستگاه دی وی آر داهوا HCVR5104HS-S3

Dahua

3,830,000

 مهر 1395

دستگاه دی وی آر داهوا HCVR5832S-S2

Dahua

54,500,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته دام داهوا IPC-HDW1220SP-0360B

Dahua

3,250,000

 مهر 1395

دستگاه دی وی آر داهوا HCVR5216A-S3

Dahua

14,300,000

 مهر 1395

دستگاه دی وی آر داهوا DH-HCVR5432L-S2

Dahua

32,000,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته آنالوگ بولت داهوا HAC-HFW1100R-VF

Dahua

2,150,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته تحت شبکه بولت داهوا IPC-HFW5421E-Z

Dahua

10,000,000

 مهر 1395

دستگاه دی وی آر داهوا DH-HCVR5216A-S2

Dahua

11,000,000

 مهر 1395

دستگاه دی وی آر داهوا DH-HCVR5416L-V2

Dahua

17,980,000

 مهر 1395

دستگاه دی وی آر داهوا HCVR5108HS-S3

Dahua

6,600,000

 مهر 1395

دستگاه دی وی آر داهوا DH-5832S-S2

Dahua

43,000,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته آنالوگ داهوا HAC-HDW1200RP-VF

Dahua

2,850,000

 مهر 1395

دستگاه دی وی آر داهوا DH-HCVR7416L

Dahua

28,000,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته آنالوگ داهوا HAC-HDW1200EP-0360B

Dahua

1,360,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته اسپید دام داهوا DH-SD40112I-HC

Dahua

13,700,000

 مهر 1395

دستگاه دی وی آر داهوا DH-HCVR7816S

Dahua

52,800,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته آنالوگ داهوا HAC-HDBW2220RP-Z

Dahua

1,000,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته آنالوگ داهوا HAC-HDW1200MP

Dahua

1,400,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته آنالوگ داهوا HAC-HDW2220RP-Z

Dahua

4,200,000

 مهر 1395

دستگاه دی وی آر داهوا DH-HCVR7208A-S2

Dahua

10,500,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته آنالوگ داهوا HAC-HDBW1200RP-VF

Dahua

2,750,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته آنالوگ داهوا HAC-HFW1200BP-B-0360B

Dahua

1,650,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته آنالوگ بولت داهوا HAC-HFW1200RP

Dahua

1,120,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته آنالوگ داهوا HAC-HFW1200RP-VF

Dahua

2,550,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته آنالوگ داهوا HAC-HDW2220FP

Dahua

2,480,000

 مهر 1395

دستگاه دی وی آر داهوا DH-HCVR4116HS-S2

Dahua

6,500,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته آنالوگ داهوا HAC-HFW1200RMP-0360B

Dahua

1,280,000

 مهر 1395

دستگاه دی وی آر داهوا DH-HCVR5208A-S2

Dahua

10,850,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته آنالوگ داهوا HAC-HFW1200SP-0360B

Dahua

1,450,000

 مهر 1395

دستگاه دی وی آر داهوا DH-HCVR4224AN-S2

Dahua

14,000,000

 مهر 1395

دستگاه دی وی آر داهوا DH-HCVR5216L-V2

Dahua

15,600,000

 مهر 1395

دستگاه دی وی آر داهوا DH-HCVR4216AN-S2

Dahua

6,900,000

 مهر 1395

دستگاه دی وی آر داهوا DH-HCVR5104H-S2

Dahua

2,950,000

 مهر 1395

دستگاه دی وی آر داهوا DH-HCVR5104H-S2

Dahua

2,950,000

 مهر 1395

دستگاه دی وی آر داهوا DH-DVR5416

Dahua

17,980,000

 مهر 1395

دستگاه دی وی آر داهوا DH-HCVR5108H-S2

Dahua

5,080,000

 مهر 1395

دستگاه ان وی آر داهوا DH-NVR4232-4K

Dahua

11,500,000

 مهر 1395

دستگاه دی وی آر داهوا DH-HCVR5432L

Dahua

29,000,000

 مهر 1395

دستگاه دی وی آر داهوا DH-HCVR4108HS-S2

Dahua

3,140,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته آنالوگ دام داهوا HAC-HDW1200EP

Dahua

1,350,000

 مهر 1395

دستگاه دی وی آر داهوا DH-HCVR4104HS-S2

Dahua

2,120,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته آنالوگ داهوا HAC-HFW2220EP 0360B

Dahua

2,320,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته آنالوگ داهوا HAC-HDBW1100RP-VF

Dahua

1,820,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته آنالوگ داهوا HAC-HFW1200RP-VF-IRE6

Dahua

2,800,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته آنالوگ بولت داهوا HAC-HFW2220RP-Z

Dahua

4,200,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته آنالوگ اسپید دام داهوا SD59220I-HC

Dahua

27,300,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته آنالوگ دام داهوا HAC-HDW1000MP

Dahua

1,200,000

 مهر 1395

دستگاه ان وی آر داهوا DH-NVR4232-P

Dahua

13,000,000

 مهر 1395

کیبورد کنترلر دوربین مداربسته داهوا NKB-1000

Dahua

12,000,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته آنالوگ دام داهوا HAC-HDW1100RP

Dahua

850,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته آنالوگ بولت داهوا HAC-HFW1000SP

Dahua

1,360,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته آنالوگ بولت داهوا HAC-HFW1100RP-VF

Dahua

1,800,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته آنالوگ دام داهوا HAC-HDW2220MP

Dahua

2,350,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا IPC-HFW2200R-Z

Dahua

6,000,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته آنالوگ بولت داهوا HAC-HFW1000RMP

Dahua

1,150,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا IPC-HFW2300R-Z

Dahua

6,200,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته آنالوگ بولت داهوا HAC-HFW1100RP

Dahua

850,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته آنالوگ بولت داهوا HAC-HFW1200DP

Dahua

2,360,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا DH-IPC-HFW1320S

Dahua

3,200,000

 مهر 1395

دستگاه ان وی آر داهوا DH-NVR608-64-4K

Dahua

55,000,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته آنالوگ بولت داهوا HAC-HFW1100SP

Dahua

1,530,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته آنالوگ بولت داهوا HAC-HFW2220EP

Dahua

2,340,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته تحت شبکه دام داهوا IPC-AW12W

Dahua

5,500,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا IPC-HDBW2200R-Z

Dahua

5,950,000

 مهر 1395

دستگاه ان وی آر داهوا DH-NVR4832

Dahua

20,000,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا IPC-HFW1120RM

Dahua

3,000,000

 مهر 1395

دستگاه ان وی آر داهوا DH-NVR4216

Dahua

7,000,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته شبکه دام داهوا IPC-HDBW2300R-Z

Dahua

6,200,000

 مهر 1395

دستگاه ان وی آر داهوا 1104H

Dahua

2,990,000

 مهر 1395

دستگاه ان وی آر داهوا DH-NVR4232

Dahua

8,000,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته تحت شبکه دام داهوا IPC-HDW4300C

Dahua

3,600,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته تحت شبکه دام داهوا IPC-HDW4200S

Dahua

5,500,000

 مهر 1395

دستگاه ان وی آر داهوا 7864

Dahua

25,400,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته تحت شبکه بولت داهوا IPC-HFW1220S Dahua 3,150,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته شبکه دام داهوا IPC-HDBW2300R-Z Dahua 6,900,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته تحت شبکه بولت داهوا IPC-HFW4300S Dahua 3,600,000

 مهر 1395

دستگاه ان وی آر داهوا 4432 Dahua 13,800,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته تحت شبکه بولت داهوا IPC-HFW1200SP Dahua 3,000,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته آنالوگ دام داهوا HAC-HDBW1200E Dahua 1,820,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته تحت شبکه بولت داهوا IPC-HFW1200S Dahua 3,600,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته آنالوگ بولت داهوا HAC-HFW2220SP Dahua 2,350,000

 مهر 1395

دستگاه ان وی آر داهوا DH-NVR4104H-P Dahua 4,000,000  مهر 1395
دوربین مداربسته تحت شبکه دام داهوا SD59220S-HW Dahua 21,000,000  مهر 1395
دوربین مداربسته آنالوگ دام داهوا HAC-HDBW2220R-Z Dahua 5,720,000  مهر 1395
دوربین مداربسته تحت شبکه دام داهوا IPC-HDW1200SP Dahua 2,180,000 مهر 1395
دوربین مداربسته تحت شبکه دام داهوا IPC-HDW1200S Dahua 3,600,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته آنالوگ دام داهوا HAC-HDBW2220F Dahua 3,000,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا DH-SD6C230S-HN Dahua 24,000,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته آنالوگ دام داهوا HAC-HDW1100R-VF Dahua 1,820,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا DH-SD59230S-HN Dahua 24,000,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته آنالوگ بولت داهوا HAC-HFW1000RP Dahua 1,070,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته آنالوگ بولت داهوا HAC-HFW1100DP-B Dahua 2,020,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته تحت شبکه دام داهوا IPC-HDW4431C-A Dahua 5,400,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته تحت شبکه بولت داهوا IPC-HFW2100 Dahua 3,000,000

 مهر 1395

دستگاه ان وی آر داهوا DH-NVR7832-16P Dahua 24,800,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته تحت شبکه بولت داهوا IPC-HFW4200S Dahua 2,700,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته تحت شبکه دام داهوا IPC-HDB4300C Dahua 3,900,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا IPC-HFW4300R-Z Dahua 5,500,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته تحت شبکه دام داهوا IPC-HDBW4300E Dahua 4,000,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته تحت شبکه دام داهوا IPC-HDW4300S Dahua 4,300,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا IPC-HDBW5421EP-Z Dahua 10,000,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته تحت شبکه بولت داهوا IPC-HFW4421S Dahua 5,500,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا DH-IPC-HFW4305S Dahua 3,600,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته شبکه دام داهوا IPC-HDBW4300R-Z Dahua 6,000,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته مینی دام داهوا SD29204S-GN-W Dahua 10,000,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته مینی اسپید دام داهوا SD22204T-GN Dahua 10,000,000

 مهر 1395

دستگاه ان وی آر داهوا DH-NVR4108 Dahua 4,680,000

 مهر 1395

دستگاه ان وی آر داهوا 4116H Dahua 5,500,000

 مهر 1395

دوربین مداربسته آنالوگ بولت داهوا HAC-HFW1000SP-S2 Dahua 1,360,000

 مهر 1395

دستگاه دی وی آر داهوا HCVR4232AN-S2 Dahua 19,680,000

 مهر 1395

  • کلیه قیمت های داهوا به ریال می باشد
  • برای اطلاع از موجودی محصولات و تغییرات احتمالی در قیمت ها با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
  • جهت اطلاع از تخفیف های همکاران با بخش فروش همانگ شوید.
بازدید 2194 بار
محتوای بیشتر در این بخش: « لیست قیمت دوربین مداربسته سامسونگ

 گارانتی دوربین مداربسته   دفتر تهران:

 86031655

0912-94-94-469

گارانتی دوربین مداربسته   دفتر اصفهان:

031-32651368

0913-0300103

 

اطلاع رسانی محصولات تخفیف دار

خیلی شیک و مجلسی صحنه را ترک کرد!

خوبه دوربین بود...

Tags:

دوربین مدار بسته دوربین مداربسته دوربین

دزدگیر اماکن کلاسیک دزدگیر پارادوکس

دوربین داهوا قیمت داهوا نمایندگی داهوا

لیست قیمت داهوا محصولات داهوا DAHUA

دوربین مکسرون قیمت مکسرون نمایندگی

لیست قیمت مکسرون محصولات MAXRON

دوربین سامسونگ قیمت سامسونگ نمایندگی

لیست قیمت سامسونگ محصولات SAMSUNG

دوربین مداربسته هایک ویژن دوربین هایکویژن

لیست قیمت هایک ویژن نمایندگی HIKVISION

 

 

 گارانتی دوربین مداربسته   دفتر تهران:

 86031655

0912-94-94-469

گارانتی دوربین مداربسته   دفتر اصفهان:

031-32651368

0913-0300103

 

JoomShaper